Glede og sorg...

Glede og sorg...

Det er krig i verden...

Det er krig i verden...

Krigen rammer oss alle...

Stavanger, 01.03.2022

Er dere redde som meg!

Jeg stoler IKKE på noen...

Putin er livsfarlig...

Jeg er ikke trygg på verdenskrig...

Inger

Jeg tror ikke vi vil få oppleve fred og enighet i Verden...

Det er en brutal sannhet...

Stavanger, 01.03.2022

Flyalarm, bombing, våpen, krig og tap av menneskeliv...

Kan det bli mer meningslöst!

Hvordan skal barna våre vokse opp, bli glad, trygge og fredfulle mennesker på jord!

Jeg er livredd jeg, og jeg klarer ikke legge det fra meg, jeg ber og pröver stole på min tro, bönn hjelper, likevel står ikke de döde i krigen opp igjen!

Huff så trist og vondt, sårt og uvirkelig, klem Inger

Del denne siden