Her er vi...

Livene våre er "her"...

Stavanger, 09.10.2021

Jeg Elsker trær, gamle, store og vakre...

Trær, symboliserer "levd liv"...

Vi har levd...

Vi er...

Vi lever...

Vi har valg og muligheter...

Det er "plass" for oss til mye mer...

Inger

Frivillig arbeid...

Stavanger, 09.11.2021

Frivillig arbeid, det handler om å hjelpe...

Stavanger, 09.10.2021

Jeg har jobbet "frivillig" siden 2001, for ulike organisasjoner som Leger Uten Grenser, Verdens helse organisasjon, Kirkens Nødhjelp, og Røde Kors...

Jeg har alltid vært fasinert over mennesker som gjør det "lille" ekstra, som jeg vil kalle Stort...

Jeg har gjport mitt beste, likevel sitter jeg ikke igjen med følelsen av at jeg gjorde nok!

Jeg tror jeg føler jeg kunne gjort mer og bedre!

Inger

Hjelp...

Jeg er født til å "hjelpe" andre...

Stavanger, 09.11.2021

Jeg har aldri vært stolt av den innsats jeg gjorde i verden...

Selv ikke da jeg prøvde ta meg av et helt barnehjem, med 70 foreldreløse barn i Afrika...

Det var et "håpløst" prosjekt, ikke nytteløst, men krevende og for meg "umulig" alene...

Jeg reiste hjem, og fortsatte sende ned, (i årevis) klær, sko,utstyr, penger og medisin...

Jeg følte meg maktesløs...

Inger

Del denne siden