Ärlig er for meg kjärlig...

Byhaugen, 06.04.2021

Vi "surfer" oss gjennom livet, dagene går så fort...

Jeg pröver "fange" öyeblikket...

Hvor rart det er, et skritt frem, og flere tilbake...

Det er fölelsen jeg har med livet mitt...

Tanken er frem og opp...

Ikke enkelt dette livet på jord...

Inger

Del denne siden