Vi er

Vi er "verden", vi kan gjöre dagen om til en "godhet" med hjertene våre...

Vi har alle med oss

Vi har alle med oss "bagasje"...

Vår..

Vår..

Vi er Verden...

Byhaugen, 23.03,2021

Vi er Verden, vi som er "her" på jord...

Vi kan gjöre en "forskjell"...

Dele livene våre med hverandre...

på godt og vondt...

Inger

Jeg er en "fri" sjel, som "styres" av fölelsene mine...

Byhaugen, 25.03.2021

Jeg er et "fölelsesmenneske" ...

Jeg tenker og föler, og handler...

Det er ikke alltid "lett"...

Og det kan bli ganske "hett"...

Noen ganger skulle jeg önske...

Et "enklere" liv

Inger

Glede...

Byhaugen, 25.03.2021

Livet har mange "farger"...

gode dager...

og "tyngre" dager...

Jeg er opptatt av å "skape"...

noe fint og godt

Da opplever jeg "vekst" og fremgang..

i löpet av en dag...

Klem Inger

Del denne siden