Livshistorier er Boken min....

Byhaugen, 20.10.2020

Jeg "skriver" om Livet, alt jeg gjør og sier, handler om mennesker og "verden" vi "lever" i, alle har sin "plass" og alle har sine liv...

Jeg har gjort en del "research" siste årene, og gjennom livet, egenlig hele tiden har jeg vært opptatt av hvordan mennesker har det, og hva som "driver" de, så mange ulike liv, og mange like liv...

Jeg har nok alltid hatt et ekstra "stort hjerte" for de "hjemløse" eller rettere sagt de som "sliter" på "sidelinjen" av det folk kaller det "såkalt" normale...

Jeg er "motstander" av ordet "normalitet", fordi det finnes ikke...

Vi har alle forskjellige oppfatninger, alt etter som hvem og hva vi er!

Noe som er helt normalt for Deg, kan være unormalt for annen...

Jeg bryr meg om mennesket, bak "fasaden", bak "masken"...

Jeg bryr meg om det "indre", hvem som er der?

Det er kjempeinteressant med mennesker og livet som "leves"...

Uansett, om det er "sånn" eller "sånn"....

Ingenting gleder meg mer, enn det å glede andre, årøver på det hver eneste dag, og jeg tror jeg får det godt til med å spre glede

For meg handler, selve livet, vår "eksistens" om "kjærlighet"...

Være der, i "øyeblikket", enten det er "øyeblikkelig" hjelp!

Eller det er tilfeleldige "møter" som "dukker" opp i hverdagslivet...

Jeg er glad for å "være" den jeg er, kjærlig hilsen Inger

Del denne siden