Charlotte og meg, og Elias...

Charlotte og meg, og Elias...

Frisk eller syk...

Jeg skriver en artikkel om Psykisk Helse for et magasinet Elle og KK, for meg er Psykisk Helse "relativt". Det er ikke mennesker som nødvendigvis er psykisk psyke, og feiler noe i hodet, psykiatrisk sett...

Det kan være friske, mennesker, som deg og meg, alle har "noe", vi opplever motgang, medgang, stillstand, oppturer og nedturer alle som en...

Jeg tenker, hva er det å være "normal", hva er "unormalt", hvem er frisker enn andre, og hvem er sykere...

I artiklene mine konkluderer jeg etter grundig "research", og studier, alle mennesker "feiler" noe, et eller annet, og vi har alle noe og litt av hvert, dette er en generell observasjon...

Vær obeservang og vis respekt, ikke tro du er bedre, og andre dårligere, jeg er ydmyk,og har alltid behandlet mennesker som kanskje viser litt "annerledeshet" med verdighet og stryrke, jeg tiltrekkes naturlig av mennesker som ikke er "kjedelige",( a- 4) unnskyld meg, jeg mener ikke stigmatisere, de konservative og de ukontroversielle...

Jeg tenker, ulikeheter, spennende, utfordrende og lære rikt, takk for at alle typer finnes...

Det er mangfoldet som er spennende og utfordrende...

Inger

Del denne siden