Jeg har funnet...

Lassa, 06.09.2020

Jeg har funnet min "skrivestemme" i voksen alder, jeg har skrevet dagbok fra jeg var liten jente, en hel kiste med bøker har jeg samlet, og jeg skriver hver eneste dag fortsatt...

Drivkraften min er, å "røre" ved andre mennesker. Jeg bruker min egen livserfaring, for den fine kontakt jeg oppnår og har oppnådd, med min kunnskap, visdom, og livs erfaring...

Ekte opplevelser, sannhet, erfaring på livets vei, og i møte med andre mennesker, må være gjennomlevd, ikke bare opplevd, det må være levd gjennom,og bearbeidet, alle hendelsene...

Ellers er det "umulig" å forstå!

Jeg tenker alltid når jeg skriver, Jeg må si det som det er, eller var...

Tanken er alltid å gi noe fra meg, formidle, dele, og være tilstede i det som skrives...

Klem Inger

Jeg skriver...

Lassa, 08.09,2020

Jeg er lykkelig når jeg skriver, det er en "reise" for meg, en opplevelse av å være på vei...

Det å "skape" noe uniqt, er selve livet for meg 

Jeg skriver rett fra hjertet ❤  det er helt naturlig for meg...

Som skribent, og Journalist, bærer jeg på en Historie som er verd å fortelle, den er genuin og ekte, og det er min personlige og spesielle historie jeg skriver om, til Dere....

Ingenting i verden, gjør meg mer glad enn å glede andre, så heldig jeg er som er den jeg er, og bidrar til å gjøre en forskjell i tjeneste for Røde Kors, så meningsfylt og fint, klem

Jeg leser...

Lassa, 08.09.2020

Jeg leser mye for tiden, det er tiden for refleksjon og "helingsprosess"...

Jeg har fått beskjed om å ta bedre vare på meg selv, jeg skriver en del om Psykisk Helse...

Har fått et oppdrag fra Journalist skolen i Oslo, om å skrive en artikkel om Ensomhet blandt unge menn, sykler til biblioteket og sitter på dagtid å skriver, og leser faglitteratur om tema, som er blitt til to artikler, som er sendt til avisene, det er inspirerende og veldig viktig informasjon til de unge. 

Jeg har selv opplevd traumer og sliter med ettervirkninger av år under press og stress, og trussler som har skadet min helse, og gjort meg skremt, bruker min egen erfaring i studiene, og har gjort research blandt studenter på skolen til bruk i undervisningen.

Vi må alle huske på at Psykisk Helse angår oss alle, på så mange vis, ta vare på hverandre, Kjærlig Hilsen Inger 

Del denne siden