Videre...

Livet "videre" ble studier, og bøker...

Der føler jeg meg "hjemme"....

Når jeg "leser" og "skriver",

kjenner jeg meg "levende",

jeg "vokser" og utvikler meg,

videre som menneske....

Jeg er, optimalt "lykkelig"...

Når jeg kan formidle, 

dele, og "skape" noe nytt...

Som kan gi "mening" til andre...

På "vei" videre....

Jeg har kommet frem til "noe"...

Hemmelig....

Jeg "bevarer" det for meg selv!

Til jeg er "klar" til å "dele"...

Med "omverdenen"...

Nå er det bare jeg som "vet"...

Det "kjennes" godt og riktig...

I want to....

 I wish to "share", that I do care...

I want to "tell" my story...

In a "different" way, 

then I have done "before"...

I have "changes" , I trust my self...

Thoughts...

Every moment, can be a "memory" ...

Every minutes, can "count" for "safety"..

Every day, can be a new and better day!

Stay "together" and make a way to heaven...

Del denne siden